درباره ما پرینت
معرفی - معرفی
پيش از تشكيل شركت آريا فلز ناب فعاليتهاي اين مجموعه در قالب  بازرگاني انظاري در سال 1371تاسيس وبا واردات شمشهاي آلومينيوم خالص از آسيا ميانه وحوزه خليج  فارس فعاليت خويش را آغاز نموده ودر راستاي سياستهاي مديريت سازمان  و نبود شركت هاي شمش ريز آلیاژ وباتوجه به نياز بازاروصنعت كشوردرصدد تاسيس شركت ريخته گري آلياژ آلومينيوم

 نموده كه اين امر در سال 1382بانام تجاری آريا فلزناب تحقق يافته وبا توليد انواع شمش آلياژهای آلومينيومی(طبق استاندارد ايران واروپا) ونيمكره آلومينيومی ومخروط آلومينيوم ومفتول آلومينيوم(رادپيوسته) كه دستگاه آلات مربوط خريداری شده وبزودی در محل كارخانه نصب خواهد شد وسالانه قدرت توليد 25000تن را دارد ومطابق با استانداردهای جهانی ميباشد واحد توليدی اين شركت واقع در كيلومتر 10جاده تبريز تهران با مساحتي بر 40٫000متر مربع و12000 متر مربع سالن توليد واستقرار تجهيزات آليا‍‍ژسازی وآزمایشگاهی مجهز وبا بهره گيری از تكنولوژی مدرن ونيروهای متخصص جهت برطرف كردن نياز داخلی به آلومينيوم وصادرات مازاد توليد به خارج از كشور گام موثری در پيشرفت صنايع داخلی برداشته است.شركت با استفاده از آلومينيوم خالص 7/99% وآميژن ساير عناصر مثل آميژن٫مس٫آلومينيوم و منيزيم ونيكل و غيره در كوره القائی وكوره های روربر 10 تني و15 تني و25 تني وسالانه 12000 تن وبا استفاده از مهندسين مجرب وآزمايشگاهی مجهز به متالوگرافی براي كنترل كيفيت اهميت زيادی داده است وبه صورت مكانيزه الياژسازی و بسته بندی مي نمايد وبه بازارهای داخلی و خارجی صادر مي نمايد ومفتخر به دريافت گريدBاز توليدكنندگانی مثل ايران خودرو گرديده وهم اكنون شركت آريا فلز ناب با توان توليد 12000تن آلياژ آلومينيوم در سال توانسته است بخش بزرگی از نياز توليدكنندگانی از جمله ايران خودرو ساپكو٫مگاموتور واطلس پمپ ایدم٫فولاد مباركه اصفهان ٫ فولاد خوزستان٫موتوژن٫ايدم و...... صنعتی را برطرف سازد.شركت آريا فلزناب با توجه به افزايش روز افزون تقاضا براي آلياژهاي آلومينيوم ولزوم دستيابی به كيفيت برتر در ارائه محصولات از بدو تاسيس كيفيت را سرلوحه كار خود قرار داده وبا تكيه بر تجهيزات مدرن ونيروهای متخصص ومجرب موفق به توليد انواع آلياژهای آلومينيوم شده است.